RECERCA + INNOVACIÓ

Amb un compromís social i medambiental, portem més de 13 anys fent projectes de recerca i d'innovació dins del programa Erasmus+, així com també de cooperació internacional en països de Sud Amèrica i de la Polinésia. Gràcies al treball amb socis d'Europa i d'arreu del món, al suport de la Unió Europea i de la ONU, així com també dels voluntaris particulars

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
  • Drets Humans

  • Ciències socials

  • Educació

  • Conservació

  • Art i cultura

  • Canvi climàtic

Desde 2009 fent projectes Erasmus+

Certificats pel National Geographic

Nacions Unides dóna suport a "Here gna vi'e"