RECERCA + INNOVACIÓ

Amb un compromís social i medambiental, portem més de 14 anys fent projectes de recerca i d'innovació dins del programa Erasmus+, així com també de cooperació internacional en països de Sud Amèrica i de la Polinésia. Gràcies al treball amb socis d'Europa i d'arreu del món, al suport  de la Unió Europea i de la ONU, així com també dels voluntaris particulars

Desde 2009 fent projectes Erasmus+  

Certificats pel National Geographic

Nacions Unides dóna suport a "Here gna vi'e"