<<La creativitat com a vehicle de creixement i d'unió entre cultures>> 

Centre de Creació artística, innovació i desenvolupament social